اطلاعیه ها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

اطلاعات مهم جشنواره

اطلاعات مهم جشنواره


اطلاعات مهم جشنواره

اطلاعات مهم جشنواره

مهلت دریافت آثار:  20 آبان سال 1400 لغایت 20 بهمن سال 1400

اختتامیه:  روز دوشنبه 9 اسفندماه سال 1400

آدرس دبیرخانه: خراسان شمالی، بجنورد، خیابان 17 شهریور شمالی، کوچه شهید نوریان، دانشگاه کوثر، اتاق 306 ، امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کوثر

سایت جشنواره: http://parvinfestival2.kub.ac.ir/

ایمیل جشنواره: farhangi@kub.ac.ir

کد پستی: 9415615458

شماره های تماس:   12-058۳۲۴۱۴۶۱۰  و  058۳۲۴۲۷۶۴۵  و  058۳۲۲۵۸۸۶۵  داخلی 129 و 107

کد پستی:   ۹۴۱۵۶۱۵۴۵۸

نشانی: استان خراسان شمالی، بجنورد، خیابان ۱۷ شهریور شمالی، کوچه شهید عبدالحسین نوریان