بخش ویژه

بخش ویژه :


صنایع خلاق
طراحی بازی های رایانه های ، پویانمایی. موشن گرافی ، اینفوگرافی ، طراحی اپلیکیشن و...)
آثار به ایمیل parvinfestival2@gmail.com ارسال شود.