×

فهرست وبگاه‌های دانشگاه

  • تماس با ما

 

 

 تلفن های تماس:  ۳۲۲۶۲۸۶۲  و ۳۲۲۶۲۸۶۴  و ۳۲۲۵۸۸۶۵

۳۲۴۲۷۴۰۸  و ۳۲۴۲۷۶۴۵  و ۳۲۴۲۷۸۹۱

فکس: ۳۲۴۲۷۴۰۸

کد پستی: ۹۴۱۵۶۱۵۴۵۸

نشانی: استان خراسان شمالی، بجنورد، خیابان ۱۷ شهریور شمالی، کوچه شهید عبدالحسین نوریان

داخلی مدیریت فرهنگی و اجتماعی ۱۲۹- داخلی کارشناسان  فرهنگی     ۱۰۷