×

فهرست وبگاه‌های دانشگاه

  • تاریخ های مهم جشنواره

مهلت ثبت  آثار در سامانه جشنواره: 1401/02/20

اعلام نتایج داوری : 
1401/03/22

برگزاری اختتامیه : 1401/03/22